EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Изграждане на стоманобетонов канал IX к.м., пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 08 февруари 2021 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 26 февруари 2021 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 01 - 12 март 2021 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 12 март 2021 г. решение на Възложителя за за прекратяване на процедурата.
 • 12 март 2021 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 
 

Кабелно захранване на табла в зали, пристанище Варна - изток  

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 12 ноември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 27 ноември 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 30 ноември - 09 декември 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 09 декември 2020 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 09 декември 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 30 декември 2020 г. - подписан договор № ОП3-15-20 „Кабелно захранване на табла в зали, пристанище Варна - изток".
 • 06 януари 2021 г. - обявление за възложена поръчка.
 • 16 февруари 2021 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Изграждане на стоманобетонов канал IX к.м., пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 07 януари 2021 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 18 януари 2021 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 19 януари - 03 февруари 2021 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 03 февруари 2021 г. решение на Възложителя за прекратяване на процедурата.
 • 03 февруари 2021 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.

 
 

Ремонт на врати в магазии с обособени позиции за пристанище Варна – изток и пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 06 октомври 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
<<   <   3 4 5  >   >>