EN

ТЕРМИНАЛИ

Варна - Запад


 

 

Пристанище Варна-Запад е най-модерното и перспективно на северния български черноморски бряг. Разположено е на около 30 км западно от град Варна, на западния бряг на Белославското езеро. Непосредствената му близост до девненските химически заводи, позволява ефективна обработка на товарите по директната схема завод-кораб. Пристанището притежава съвременни технологични линии за претоварване на сода, химически торове, цимент, въглища, руди, фосфорит, кварцов пясък и течни химикали. Всички корабни места и складовете са свързани с националната железопътна и автомобилна мрежи.
През последните години Пристанище Варна-Запад се утвърди като контейнерна врата за Р. България. През 2013 г. бяха обработени над 103 хил. контейнери (TEU). Използва се модерна информационна система (собствена разработка), благодарение на която клиентът знае във всеки един момент състоянието/местоположението на своите контейнери. 
Отскоро в пристанището успешно се изнасят и зърнени товари. За целта се извършват сериозни инвестиции и този процес продължава. 
Пристанището разполага и с  многоцелеви корабни места за обработка на различни типове товари според оперативната експлоатационна необходимост. 
В пристанището успешно се обработват тежки и извънгабаритни товари, в т. ч. отделните елементи на ветрогенераторите, трансформатори, специфични единични проектни товари... 
Пристанището разполага с 2 бр.  100-тонни модерни мобилни крана и отскоро с още 2 бр. нови 63-тонни мобилни крана на световноизвестната краностроителна фирма ”Готвалд”. 

 

 

 

 

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД  

Корабни места: 19  
Максимална дълбочина: 10,50 м
Обща дължина на кея: 3 430 м
Открити складови площи: 346 397 м2
Складове: 20 998 м2

СЪОРЪЖЕНИЯ

Портални кранове: 25 с товароподемност до 32 т
Портейнери: 2 с товароподемност до 35 т
Мобилни кранове:
2 бр. с товароподемност – 100 т 
2 бр. с товароподемност – 63 т
Ричстакери: 7 бр. – 45 т
Гумено-лентови транспортьори: 7 бр.
Мобилни гумено-лентови транспортьори: 2 системи
Корабни товарни машини за насипна сода и торове: 2 броя
Претоварна естакада за сярна киселина