ТЕРМИНАЛИ

Варна - Запад


 

 

Пристанищен терминал Варна-запад влиза в експлоатация през 1974 г., а след 2 години е завършен дълбоководният канал море-езеро (Канал №1), който открива пътя на дълбокогазещи кораби към Варна-Запад.

Първоначално, концепцията за развитие на пристанищните мощности е те да представляват „заводско’’ пристанище, което да обслужва „долината на голямата химия’’.

В наши дни, Пристанище Варна-запад е най-модерното и перспективно на северния български черноморски бряг. Разположено е на около 30 км западно от град Варна, на западния бряг на Белославското езеро. Непосредствената му близост до девненските химически заводи, позволява ефективна обработка на товарите по директната схема завод-кораб. Терминалът притежава съвременни технологични линии за претоварване на контейнери, генерални товари, сода, химически торове, цимент, въглища, руди, фосфорит, кварцов пясък и течни химикали. Всички корабни места и складове са свързани с националната железопътна и автомобилна мрежи.

През последните години Пристанищен терминал Варна-запад се утвърди като контейнерна врата за Република България. През 2018 г. бяха обработени над 160 хил. контейнери (TEU). Използва се модерна информационна система (собствена разработка), благодарение на която клиентът знае във всеки един момент състоянието/местоположението на своите контейнери. 

Съгласно действащото Удостоверение за експлоатационна годност, Пристанищен терминал Варна-запад извършва обработка на неопасни генерални (в т.ч. контейнери), насипни, наливни, Ро-Ро товари и контейнери с опасни товари от почти всички класове (според IMDG Code). Извършват се също морско-технически услуги и съпътстващи дейности.

През изминалите години в пристанищният терминал успешно се изнасят и зърнени товари. За целта се извършват сериозни инвестиции и този процес продължава. Изградена е съвременна установка за товарене на 20’ контейнери със зърнени товари.

Многоцелевият терминал разполага и с  универсални корабни места за обработка на различни типове товари според оперативната експлоатационна необходимост. В терминалът успешно се обработват тежки и извънгабаритни товари, в т. ч. отделните елементи на ветрогенераторите, трансформатори, тръби, специфични единични проектни товари... 

Терминалът разполага с:

Кейова механизация:

  • мобилни крана: с товароподемност 2 бр. 144 т.; 2 бр. 100 т.; 2 бр. 63 т.; 

  • портални крана: 26 бр. с товароподемност до 32 т.;

  • гентри крана: 2 бр. с товароподемност до 35 т.

Тилова механизация:

  • ричстакер – 10 бр с товароподемност до 45 г.;

  • кофъчен товарач – 24 бр.;

  • вилков повдигач – 31 бр с товароподемност 3,5 т. ÷ 28 т.;

  • контейнерен влекач – 17 бр;

  • контейнерни полуремаркета – 24 бр.

Друга специализирана пристанищна техника като: автовезни, ГЛТ, КПМ, РТС, УПК.

 

Основни технико-технологични параметри

Показатели

Мярка

Пристанищен терминал Варна-запад

Корабни места

бр.

22

В експлоатация 19 за товари

Максимално газене

по Разпореждане В-З-33/24.3.2020 г.

на Д „МА – Варна’’

m

11,20

Кейов фронт

m

3 430

Територия

m2

1 799 797

Открити складови площи

m2

346 393

Закрити складови площи

m2

37 806

Кейова механизация

портални

бр.

26

гентри 35 t

бр.

2

мобилни до 144 t

бр.

2

мобилни до 100 t

бр.

2

мобилни до 63 t

бр.

2

мобилни до 12 t

бр.

1

КПМ-1, КПМ-2, РТС, КПМ-4 с УПК

бр.

3

ГЛТ-103

бр.

1

Тилова механизация

кофъчен товарач

бр.

24

вилков повдигач

бр.

31

ричстакер

бр.

10

контейнерен влекач

бр.

17

контейнерни полуремаркета

бр.

24

Други специализирани

ГЛТ мобилни

бр.

7