ЗА КЛИЕНТИ

Тарифа и други услуги


 

Тарифа и други услуги 

УСЛОВИЯ И ЦЕНИ на УСЛУГИТЕ, предоставяни от ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД /тарифа/ (в сила от 06.01.2024г.)

 

Квалифицираният и опитен персонал и добрата техническа обезпеченост са гаранция, че в „Пристанище Варна“ ЕАД клиентите ще получат широка гама качествени и ценово балансирани услуги.

Пристанището извършва своите услуги в денонощен режим на работа, 7 дни в седмицата, с изключение на официалните празници и нормативно установените почивки.

 

 

 

 


Основните услуги, извършвани от „Пристанище Варна“ ЕАД, са:

 • претоварни услуги (товарене/ разтоварване на товари на/от кораби, вагони, автомобили)
 • съхранение на товарите.

Допълнителните услуги, извършвани от „Пристанище Варна“ ЕАД, са:

 • преместване/прехвърляне на товари
 • сортировка
 • укрепване и разкрепване
 • мерене на пристанищен автокантар
 • опушване на вагони
 • поставяне на противозамръзващи средства
 • контейнеризация/деконтейнеризация на товари
 • шифтинг на контейнери
 • отваряне и затваряне на корабни хамбари и др.
 • снабдяване с вода
 • инсталиране на телефонен пост на кораб
 • електрозахранване
 • административни услуги
 • отдаване на ползване на пристанищни технически средства /мобилни кранове, камиони, кофъчни товарачи и др./
 • други

 

*Претеглянето на камионите с насипни товари се извършва посредством прецизни електронни кантари (до 90 т.), разположени на товарните портали в пристанището.

Информация за всички видове услуги предлагани от „Пристанище Варна“ ЕАД може да получите от горепосочения хиперлинк „Условия и цени на услугите на „Пристанище Варна“ ЕАД“


Ръководител отдел „Маркетинг“ 

Тел:       052/ 69 2521

Имейл:   marketing@port-varna.bg

                 antoanelas@port-varna.bg

Специалисти отдел „Маркетинг“

Тел:       052/69 2293; 

             052/ 69 2582;

Имейли: svetla.bogdanova@port-varna.bg ; 

                egeorgieva@port-varna.bg


Услуги предоставяни от други фирми, действащи на територията на Пристанище Варна:

 • Пилотски услуги

"Пилотска станция – П" ЕООД – Варна

тел. 052/ 602 445; факс: 052/ 602 445

 • Буксирни и швартови услуги

"Портови флот 99" ЕООД

тел. 052/ 69 2286; факс: 052/ 649 587

Параходство БМФ ЕАД

тел. 052/ 633 200, 603 130; факс 052/ 600 325, 602 885

"Варненска буксирна компания" ООД

тел. 052/ 69 2134; факс: 052/ 69 2136

 • Агентийски и спедиторски услуги

"Българска асоциация на корабните брокери и агенти" – Варна (БАКБА)

тел. 052/ 603 674; факс: 052/ 603 675

Информация за фирми, осъществяващи спедиторски услуги

"Национално сдружение на българските спедитори" тел. 02/971 48 22

 • Митнически услуги

РДМА- Варна, тел. 052/ 68 95 06, 68 95 10

 • Фериботни услуги

За линиите:

 • ВАРНА - ЧЕРНОМОРСК (УКРАЙНА) - ВАРНА
 • ВАРНА - ПОТИ (ГРУЗИЯ) - ВАРНА
 • "ФЕРИБОТНО ПЛАВАНЕ"

Към:

ПАРАХОДСТВО "БМФ" ЕАД, тел. 052/ 683 409, мобилен: 0888 449 052;   www.navbul.com/main-activities/ferry

За линията:

 • ВАРНА - ПОРТ КАВКАЗ (РУСИЯ)- ВАРНА

Към :

ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД, тел. 052 681 724,  www.trident-freight.bg

ВАРНАФЕРИ ООД, тел. 052/ 632 081; мобилни: 0884 777 227; 0889 227 599 e-mail: office@varnaferry.com