EN

ЗА КЛИЕНТИ

Тарифа и други услуги


 

Тарифа и други услуги 

УСЛОВИЯ И ЦЕНИ на УСЛУГИТЕ на “ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” ЕАД (в сила от 01.01.2020 г.)

УСЛОВИЯ И ЦЕНИ на УСЛУГИТЕ на “ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА” ЕАД (в сила от 01.01.2022 г.)

Квалифициран и опитен персонал и добрата техническа обезпеченост са гаранция, че в Пристанище Варна клиентите ще получат широка гама качествени и ценово балансирани услуги. Пристанището извършва своите услуги в денонощен режим на работа, 7 дни в седмицата с изключение на официалните празници и нормативно установените почивки.

Основните услуги, извършвани от дружеството, са претоварни услуги (товарене/ разтоварване на товари на/от кораби, вагони, автомобили), съхранение на товарите.

"Пристанище Варна" ЕАД предоставя на своите клиенти комплекс от допълнителни услуги: преместване/прехвърляне на товари, сортировка, укрепване и разкрепване, мерене на пристанищен автокантар, опушване на вагони, поставяне на противозамръзващи средства, контейнеризация/деконтейнеризация на товари, шифтинг на контейнери, отваряне и затваряне на корабни хамбари и др.

*Претеглянето на камионите с насипни товари се извършва посредством прецизни електронни кантари (до 80 т), разположени на товарните портали в пристанището.

На територията на пристанището може да разчитате и на редица други съпътстващи допълнителни услуги: снабдяване с вода, инсталиране на телефонен пост на кораб, електрозахранване, приемане и третиране на битови отпадъци, отдаване за ползване на пристанищни технически средства (мобилни кранове, камиони, кофъчни товарачи и др.) .

Информация за всички видове услуги предлагани в Пристанище Варна може да получите в специално книжно издание предлагано в централното управление на фирмата или от отдел "Маркетинг"
 

Ръководител отдел, тел.: 052/ 69 2550

marketing@port-varna.bg

специалисти: 052/69 2521; 052/ 69 2293;

antoanelas@port-varna.bg ; svetla.bogdanova@port-varna.bg ; egeorgieva@port-varna.bg

Услуги предоставяни от други фирми, действащи на територията на Пристанище Варна:

Пилотски услуги

"Пилотска станция – П" ЕООД – Варна
тел. 052/ 602 445; факс: 052/ 602 445

Буксирни и швартови услуги

"Портови флот 99" ЕООД
тел. 052/ 69 2286; факс: 052/ 649 587

Параходство БМФ ЕАД

тел. 052/ 633 200, 603 130; факс 052/ 600 325, 602 885

"Варненска буксирна компания" ООД

тел. 052/ 69 2134; факс: 052/ 69 2136

Информация за фирми, осъществяващи агентийски и спедиторски услуги

"Българска асоциация на корабните брокери и агенти" – Варна (БАКБА)
тел. 052/ 603 674; факс: 052/ 603 675

Информация за фирми, осъществяващи спедиторски услуги

"Национално сдружение на българските спедитори" тел. 02/971 48 22

Митнически услуги

РДМА- Варна, тел. 052/ 68 95 06, 68 95 10

Информация за:

Фериботни линии Варна- Иличевск/ Варна- Поти: „Фериботен комплекс” Белослав към Параходство „Български морски флот”, направление „Фериботно плаване”
тел: 052 683667/ 052 993254/ 052 683693/  0888 449052

ferry@navbul.com  ferecon@ferry.navbul.com

Фериботна линия Варна Кавказ: агент на кораба: „Трайдънт Фрейт”ООД тел: 052 681720/ .21/.23