НОВИНИ

Актуално


 

 

ПРОДЪЛЖАВА УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЧНИЯ КАПАЦИТЕТ

НА ПРИСТАНИЩЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД

 

Започва реинженеринга на съоръженията за обработка на зърнени товари

 

С подписването на договор за доставка на нов, високотехнологичен shiploader и 210 - метрови комплексни гумено-лентови кейови транспортни съоръжения, на 15.02.2024 стартира следващия етап от изпълнението на съвместния проект между „Зърнен терминал Варна Запад" АД и „Пристанище Варна" ЕАД. При провеждането на търговска поръчка участваха някои от водещите фирми в Европа, включително германската NEUERO Industrietechnik GmbH, белгийската VIGAN Engineering и швейцарската Bühler. Поръчката беше спечелена от световно признатите експерти в производството на висококачествени конвейерни системи - NEUERO. Тяхната успешна оферта не само отговори на високите изисквания на търга, но и се характеризира със съвременна технология и иновации в областта на корабните съоръжения на пазара.

Този проект цели увеличение на възможностите на терминала за поточна обработка на кораби със зърно на 15-то кейово място, с нови по-високи норми на товарене достигащи до 1200 мт/час. Следващ етап от проекта ще включва доставка и инсталиране на вертикално тегловно съоръжение тип бункерна везна, а финалната фаза предвижда и добавяне на цялата система за обработка на зърнени товари към 100 000 куб. м. силозно стопанство на „Зърнен терминал Варна запад“ АД.

Както е известно, на Пристанищен терминал Варна Запад вече функционира система от съоръжения и силози за поточна обработка на зърно през 8-мо кейово място, като нормата за обработка на кораби със зърно е 600 мт/час. За 2023 г. около 8 % от обработените зърнените товари в терминала преминаха от склад на кораб по тази технология. В рамките на година предстои внедряването и въвеждането в експлоатация на новата комплексна технология за товарене на зърнени товари и се очаква тази инвестиция да допринесе за значителен ръст в обема на зърнените товари, които ще бъдат обработвани в Пристанищен терминал Варна Запад. Предвижда се, че този напредък ще доведе и до значително подобрение на ефективността и производителността на пристанището, създавайки по-бърз и ефективен процес на товарообработка и подпомагайки бързото развитие на търговската дейност в пристанището.

Този иновативен проект представлява значителен напредък за нашата инфраструктура и е в съответствие със стратегията за модернизация на „Пристанище Варна“ ЕАД. С тази нова линия за обработка на зърнени товари, ще сме в състояние да посрещнем очаквано нарастващия обем на зърнени товари и да предоставим по-ефективни решения за нашите клиенти. Инвестицията не само представлява технологичен пробив в район Варна, но и ще остави значителен и положителен отпечатък върху околната среда. Със своето изцяло електрическо захранване и вградена технология за контрол на прахообразните емисии, новата система за обработка на зърнени товари не само подобрява ефективността на пристанището, но и ще намали въглеродния отпечатък.

Общите инвестиции на „Зърнен терминал Варна Запад" АД и „Пристанище Варна" ЕАД за технологичното обезпечаване на процесите по съхранение и товарене на зърно до ще достигнат общо до 33 млн. евро.

 
 

 

СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ ИНВЕСТИЦИЯ ЗА НАД 25 МИЛИОНА ЕВРО УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ОБРАБОТКАТА НА КОРАБ С ПШЕНИЦА ЧРЕЗ НОВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОБРАБОТВАЩА СИСТЕМА ЗА ЗЪРНО НА ПРИСТАНИЩЕН ТРЕМИНАЛ ВАРНА-ЗАПАД.

В резултат от важното инвестиционно партньорство между две компании „Пристанище Варна‘‘ ЕАД и „Зърнен Терминал Варна Запад“ АД системата вече е в експлоатация и представлява съвкупност от технологични иновации и инфраструктурни решения, които ще подобрят ефективността и конкурентоспособността както на двете дружества, така и на клиенти и търговци от целият регион.

На 06.10.2023 г., в Пристанищен терминал Варна-запад, 8-мо корабно място, през  специализираната инсталация, беше успешно завършена обработката на 180-метровият моторен кораб „HTK FORTUNE”, натоварен с 35 000 тона българска пшеница с направление Алжир. Износител на зърното е „Кофко Интернешънъл България“ ЕООД. Текущо въведената обработваща система позволява постигане на товарни норми от 450 тона на час или около 10 000 тона в денонощие на една работна точка, като това е само първата стъпка в разширяването на дейността на пристанището в обработката на зърно.

Първият етап от инвестицията включва модернизация на товарния процес чрез използване на специализирана машина за товарене на зърно „Ship loader“, технологични транспортни ленти и въздушни конвейори, съчетани с новоизградена инфраструктурата за приемане, автоматично пробовземане и съхранение на зърно. Всичко това осигурява оптимални условия за товарене на кораби и обработка на зърното с висока производителност, точност, като цялата система е по щадяща околната среда технология.

До 12 месеца се очаква да приключи и доставката и въвеждане в експлоатация на ново комплексно технологично оборудване, което ще позволи двойно увеличение на товарните норми на специализираните съоръжения, като корабната норма на товарене да достигне над 20 000 тона за денонощие. Общите възможности на терминала ще позволяват паралелна специализирана обработка на няколко кораба със зърно за да се осигури общ износ през кейовете от над 35 000 тона в денонощие. Изграденият капацитет за съхранение на зърно до този момент е 100 000 тона. Финализиране на инвестиционните процеси ще гарантира и пълно натоварване на капацитета на складовата и пристанищна инфраструктура, така че да позволява обработка на над 2 милиона тона зърно годишно само през терминал Варна-запад.  

Тези инвестиции са в унисон с прогнозите и осигуряват възможности за допълнителен растеж и разширение на бизнеса в сферата на зърнопроизводството и търговията. Въвеждането в експлоатация на висококапацитетната обработваща система и инфраструктурните подобрения представляват важна стратегическа стъпка, укрепваща позициите на компаниите в сектора на зърнопроизводството и потвърждават ангажиментите на „Пристанище Варна“ ЕАД и на „Зърнен Терминал Варна Запад“ АД към модернизацията и иновациите в бизнеса. Тази предприемаческа дейност ще подсили позициите на двете дружества в пазара за обработка на зърно, както и ще допринесе за стабилността и растежа на двете компании.

 

Пресцентър „Пристанище Варна“ ЕАД

 
 

 

Днес отбелязваме 49 години от откриването на Пристанищен Терминал Варна-запад!

Изказваме нашето голямо уважение към всичките тези години усилена работа и преданост на хиляди служители. Пристанищен терминал Варна-запад продължава да е най-важният и стратегически транспортен център в региона и е съществена част от “Пристанище Варна” ЕАД. Благодарим на всички, които са участвали и участват в неговото развитие и успех през годините! Благодарим на всички наши настоящи и бивши служители, партньори и клиенти, които споделят нашата визия и работят с нас всичките тези години.

        Нека този Терминал продължи да съчетава традиция и иновации в бъдещето

        Честит празник от ръководството на ''Пристанище Варна" ЕАД

 
 
 

 

Иван Янакиев започва служебния си път в "Пристанище Варна" ЕАД на 18 февруари 1983 г. на длъжност "Механик" по разпределение, след завършване на висшето си образование в СССР. Минавайки по йерархичните стъпала като Организатор "Производство", Ръководител сектор и натрупвайки необходимия опит през годините, той се изкачва до позицията на Директор на пристанищен терминал Варна-изток, а след това и Директор "Експлоатация" през 2014 г. 

Ръководството на дружеството му благодари за дългогодишната всеотдайна работа, професионализъм, колегиалност, принос и ангажимент към "Пристанище Варна" ЕАД и му пожелава крепко здраве, дълголетие и спокойни дни!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
<<   <   1 2 3  >   >>