EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Ремонт на системата за управление на два крана и подмяна на кабина на един кран, пристанище Варна - запад 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена - 120 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 10.07.2020 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
  • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 13.07.2020 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

За допълнителна информация: тел. 052/69 24 67

 
 

Възлагане на финансови услуги за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена - 60 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 08.07.2020 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
  • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 09.07.2020 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на закрити заседания на 10.07.2020 г. от 10.30 ч.

За контакти:

Мариета Манолова – Финансов директор, тел. 0883/929-000

Ружа Дончева – Ръководител, отдел “Търговски, обществени поръчки и европрограми”, тел. 052/692-458

 
 

Възлагане на финансови услуги за нуждите на „Пристанище Варна“ ЕАД 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена - 120 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 25.06.2020 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
  • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 26.06.2020 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на закрити заседания на 29.06.2020 г. от 10.30 ч.

За контакти:

Мариета Манолова – Финансов директор, тел. 0883/929-000

Ружа Дончева – Ръководител, отдел “Търговски, обществени поръчки и европрограми”, тел. 052/692-458

 
 

Диагностика и ремонт на електродвигатели, за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена - 120 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, в срок до 08.06.2020 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
  • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 09.06.2020 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

За допълнителна информация: тел. 052/69 23 57

 
<<   <   1 2  >   >>