EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Ремонт и доставка на резервни части за кофъчни товарачи 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена - 120 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 12.04.2021 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
  • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 13.04.2020 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

За допълнителна информация: тел. 052/692-467

 
 

Доставка, диагностика и ремонт на електрооборудване за портални ел. кранове 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена - 120 лв. (вкл. ДДС), превод по сметка BG30 STSA 9300 1506 0687 89, код STSABGSF при Банка ДСК ЕАД, в срок до 09.04.2021 г. включително. За удостоверяване на заплатената документация се изпраща сканирано платежно нареждане на ел. поща: zop@port-varna.bg;
  • получаване – в сканиран “pdf” формат на електронната поща, от която е изпратен платежният документ.

Офертите за участие в процедурата се приемат в срок до 14.00 ч. на 12.04.2020 г. в деловодството на „Пристанище Варна” ЕАД.

За допълнителна информация: тел. 052/692-357