EN

ЗА КЛИЕНТИ

Документи


 

 

Документ                                                                   Файл

На вниманието на клиентите, доставчиците на услуги и посетителите в пристанищните терминали с оператор "Пристанище Варна" ЕАД

Информация за обслужващи съоръжения на оператор „Пристанище Варна“ ЕАД /Пристанище Варна изток/

Информация за обслужващи съоръжения на оператор „Пристанище Варна“ ЕАД /Пристанище Варна запад/

Правилник за контролно-пропускателния режим в „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция за действия при издаване на различни видове пропуски за достъп до територията на „Пристанище Варна” ЕАД

Заявление за постоянни пропуски на външни лица  ( Приложение 1 )

Заявление за достъп на ППС, собственост на държавни институции и/или организации, извършващи дейност на територията на пристанището ( Приложение 7 )

Заявление за граждански услуги – еднократно влизане за леки и лекотоварни ППС на посетител (Приложение 6 )

Заявление за достъп до плавателни съдове за контролни, инспектиращи и други функции (Приложение 4)

Заявление за лица извършващи строително монтажни работи на територията на пристанището (Приложение 5 )

Инструкция за безопасно движение и дейност на ППС в „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция по опазване на околната среда

Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строително-монтажни работи (СМР) на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция за обработване и защита на личните данни на физическите лица в „Пристанище Варна“ ЕАД 

Образец 1-9 за обработване и защита на личните данни на физическите лица в „Пристанище Варна“ ЕАД 

Инструкция за действия в случай на нарушение на сигурността на личните данни

Процедура по издаване на разрешение за общо обезпечение  
 
 

 

Документ Файл  

PORT OF VARNA INFORMATION BOOK

TERMINAL INFORMATION BOOK, Varna East

TERMINAL INFORMATION BOOK, Varna West