EN

ЗА КЛИЕНТИ

Документи


 

 

Документ                                                                   Файл

Общи условия на “Пристанище Варна” ЕАД за осигуряване на сигурността на информацията

Форма за запитване v. 1.0

Вътрешни правила за оповестяване на информацията в сила от 01.10.2020

На вниманието на клиентите, в пристанищните терминали Варна-изток и Варна-запад, с оператор "Пристанище Варна" ЕАД

На вниманието на клиентите, доставчиците на услуги и посетителите в пристанищните терминали с оператор "Пристанище Варна" ЕАД

На вниманието на клиентите организиращи сухопътен автомобилен превоз на товари от и до "Пристанище Варна" ЕАД

Информация за обслужващи съоръжения на оператор „Пристанище Варна“ ЕАД /Пристанище Варна изток/

Информация за обслужващи съоръжения на оператор „Пристанище Варна“ ЕАД /Пристанище Варна запад/

Правилник за контролно-пропускателния режим в „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция за действия при издаване на различни видове пропуски за достъп до територията на „Пристанище Варна” ЕАД

Заявление за постоянни пропуски на външни лица  ( Приложение 1 )

Заявление за ППС собственост на фирми, държавни институции и/или организации, извършващи дейност на територията на пристанището ( Приложение 7 )

Заявление за граждански услуги – еднократно влизане за леки и лекотоварни ППС на посетител (Приложение 6 )

Заявление за достъп до плавателни съдове за контролни, инспектиращи и други функции (Приложение 4)

Заявление за лица извършващи строително-монтажни работи на територията на “Пристанище Варна“ ЕАД (Приложение 5 )

Заявление за актуализация на безплатен достъп на МПС (Приложение 9 )

Заявление за актуализация на пропуски (Приложение 10 )

Инструкция за безопасно движение и дейност на ППС в „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция по опазване на околната среда

Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строително-монтажни работи (СМР) на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция за обработване и защита на личните данни на физическите лица в „Пристанище Варна“ ЕАД 

Образец 1-9 за обработване и защита на личните данни на физическите лица в „Пристанище Варна“ ЕАД 

Инструкция за действия в случай на нарушение на сигурността на личните данни

Процедура по издаване на разрешение за общо обезпечение  
 
 

 

Документ Файл  

PORT OF VARNA INFORMATION BOOK

TERMINAL INFORMATION BOOK, Varna East

TERMINAL INFORMATION BOOK, Varna West