ЗА КЛИЕНТИ

Документи


 

 

Документ                                                                   Файл

Общи условия на “Пристанище Варна” ЕАД за осигуряване на сигурността на информацията

Вътрешни правила за оповестяване на информацията в сила от 01.10.2020

На вниманието на клиентите, в пристанищните терминали Варна-изток и Варна-запад, с оператор "Пристанище Варна" ЕАД

На вниманието на клиентите, доставчиците на услуги и посетителите в пристанищните терминали с оператор "Пристанище Варна" ЕАД

На вниманието на клиентите организиращи сухопътен автомобилен превоз на товари от и до "Пристанище Варна" ЕАД

Информация за обслужващи съоръжения на оператор „Пристанище Варна“ ЕАД /Пристанище Варна изток/

Информация за обслужващи съоръжения на оператор „Пристанище Варна“ ЕАД /Пристанище Варна запад/

Правилник за контролно-пропускателния режим в „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция за действия при издаване на различни видове пропуски за достъп до територията на „Пристанище Варна” ЕАД

Заявление за лични пропуски на пристанищни работници, служители и външни лица (Приложение 1)

Бланка за инструктаж (Приложение 2)

Заявление за ремонтни, контролни, инспектиращи и др. дейности на кораб или на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД (Приложение 3)

Заявление за достъп на ППС, собственост на държавни институции, фирми и организации, извършващи дейност на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД (Приложение 4)

Заявление за актуализация на лични пропуски и ППС (Приложение 5)

Инструкция за безопасно движение и дейност на ППС в „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция по опазване на околната среда

Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строително-монтажни работи (СМР) на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция за обработване и защита на личните данни на физическите лица в „Пристанище Варна“ ЕАД 

Образец 1-9 за обработване и защита на личните данни на физическите лица в „Пристанище Варна“ ЕАД 

Инструкция за действия в случай на нарушение на сигурността на личните данни

Политика за поверителност 
 
 

 

Документ Файл  

PORT OF VARNA INFORMATION BOOK

TERMINAL INFORMATION BOOK, Varna East

TERMINAL INFORMATION BOOK, Varna West