EN

ВЪПРОСИ

Често задавани въпроси


 

 

1. Как мога да получа информация за условията и цените на услугите в пристанище Варна?

2. Искам да превозя товар с кораб от/до Пристанище Варна. Какъв фрахт (навло) трябва да заплатя? Към кого трябва да се обърна?

3. Как да наема сухопътни превозни средства за превоз на стоки от/до Пристанище Варна?

4. Как мога да превозя товар с контейнер?Към кого трябва да се обърна?

5. Къде мога да получа информация за текущи обществени, търговски поръчки; търгове и конкурси на “Пристанище Варна” ЕАД?

6. Как да използвам ферибот за превоз на сухопътни превозни средства и пътници?

7. Как да получа информация относно пътническите пътувания по море от Варна до страни от черноморския регион?

8. Как да получа информация относно туристически плавания по българското Черноморие?

9. Има ли възможност за приемане яхти за домуване в Пристанище Варна?

10. Към кого да се обърна за да направя рекламация за настъпила авария на територията на Пристанище Варна?

11. Към кого да се обърна за да направя журналистически материал за Пристанище Варна?

 

 

1. Как мога да получа информация за условията и цените на услугите в пристанище Варна?

Информация за всички видове услуги предлагани в Пристанище Варна ЕАД може да получите в секция "Тарифа и други услуги" към тази интернет страница.

Предоставянето на оферта за конкретна услуга е съгласно писмена заявка от страна на Клиента за обработка на определена партида товар, като основни критерии са:

  • вида на товара;
  • големина на партидата;
  • необходимост от складови площи на пристанището за предварителна концентрация на част от партидата и начална дата на подвоза;
  • износител/вносител на стоката, платец на пристанищните услуги и номиниран сървейор за качествен контрол, име и позиция на номиниран кораб;
  • период на реализация.

 

За допълнителна информация:

 

отдел "Маркетинг"

marketing@port-varna.bg

Т: +359 52 69 2521/2582/2293

начало

 

2. Искам да превозя товар с кораб от/до Пристанище Варна. Какъв фрахт (навло) трябва да заплатя? Към кого трябва да се обърна?


Информация и насоки относно наемането на кораб за морски превоз на товари и заплащането на фрахта ще получите от "Българска асоциация на корабните брокери и агенти" – Варна (БАКБА). info@basba.eu

Организации свързани със заплащане на дисбурсментските разходи:

1. Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" – Варна
тел. 052/ 69 2406; факс: 052/ 633 266
Размер на тонажни, кейови и др. такси

2. "Пилотска станция – П" ЕООД – Варна
тел. 052/ 602 445/6/7/8; факс: 052/ 602 445/6/7
Пилотски услуги

3. "Портови флот 99" ЕООД
тел. 052/ 69 2286; факс: 052/ 230 476
Буксирни и швартови услуги; ползване на плаващ кран с товароподемност 100 тона

4. Параходство "БМФ" ЕАД
тел. 052/ 633 200, 603 130; факс 052/ 600 325, 602 885
Буксирни услуги
"Варненска буксирна компания" ООД
тел. 052/ 69 2134; факс: 052/ 69 2136
Буксирни услуги

 

начало

 

3. Как да наема сухопътни превозни средства за превоз на стоки от/до Пристанище Варна?

 

Осигуряването на сухопътен превоз от/до Пристанище Варна не е в обхвата на пристанищните услуги. За информация:

"Национално сдружение на българските спедитори"
"Българска асоциация на корабните брокери и агенти" – Варна (БАКБА)

 

начало

 

4. Как да превозя товар с контейнер? Към кого трябва да се обърна?

За превози на товари с контейнери е необходимо да се обърнете към някои от посочените в таблицата по-долу линейни оператори.

 

На контейнерния терминал Варна-Запад, оперират общо 14 контейнерни линии, представлявани от 10 линейни оператора.

 

 

ЛИНЕЕН ОПЕРАТОР

КОНТЕЙНЕРНА ЛИНИЯ

ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС

1

АРКАС БЪЛГАРИЯ ООД

ARKAS CONTAINER TRANSPORT S.A.

m.serafimova@arkasbulgaria.com

2

ВИА МУЛТИМА БЪЛГАРИЯ ЕООД

ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE CHINA (OOCL)

jnikolova@viamultima.com

3

ЕКОНОМУ -ИНТЕРНАШЪНЪЛ ШИПИНГ ЕЙДЖЪНСИЗ ЕООД

HAPAG - LLOYD

t.manolova@eisa-varna.com

4

ЕМ ЕС СИ МЕДИТEРАНЕАН ШИПИНГ КЪМПАНИ СА

MEDITERRANEAN SHIPPING Co (MSC)

zhzekov@msc.bg

5

МЕРСК А/С

1

MAERSK LINE A/S

SEUBSEPTP@maersk.com

2

SEALAND  EUROPE A/S

SeuV.Recon@sealandmaersk.com

6

НАВИСТАР ШИПИНГ ЕООД

ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES Ltd

navistar@navistarshipping.com

7

ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР ЕООД

1

EVERGREEN MARINE CORPORATION

v.petrov@toperator.bg

2

TARROS S.P.A.

3

SARJAK CONTAINER LINES/PVT/

8

ТРАНСТЕРРА ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ ООД

OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. Ltd. (ONE)

Gdincheva@ttlog.com

9

ТРИ СТАРС ЕООД

COSCO SHIPPING LINES

vdemirov@3stars.bg

10

ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС ЕС СИ ЕС ЕООД

1

CMA CGM THE FRENCH LINE

miroslav.varnaliev@unimasters.com

2

YANG MING LINE Taiwan

 

начало

 

5. Къде мога да получа информация за текущи обществени, търговски поръчки; търгове и конкурси на “Пристанище Варна” ЕАД?

                                                              вж -> Профил на купувача

начало

 

6. Как да използвам ферибот за превоз на сухопътни превозни средства и пътници?

Превозът на сухопътни превозни средства и пътници от/до Пристанище Варна с ферибот не е в обхвата на пристанищните услуги.

Фериботното пристанище се намира на 30 км от гр. Варна,  на западния бряг на Белославското езеро.

За информация:

За линиите:

ВАРНА - ЧЕРНОМОРСК (УКРАЙНА) - ВАРНА

ВАРНА - ПОТИ (ГРУЗИЯ) - ВАРНА

"ФЕРИБОТНО ПЛАВАНЕ" към ПАРАХОДСТВО "БМФ" ЕАД, тел. 052/ 683 409, мобилен: 0888 449 052;   www.navbul.com/main-activities/ferry

за линията:  ВАРНА - ПОРТ КАВКАЗ (РУСИЯ)- ВАРНА

ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ ООД, тел. 052 681 724, 

www.trident-freight.bg

ВАРНАФЕРИ ООД, тел. 052/ 632 081;

мобилни: 0884 777 227; 0889 227 599

e-mail: office@varnaferry.com

 

начало

 

7. Как да получа информация относно пътническите пътувания по море от Варна до страни от черноморския регион?

Към настоящия момент (сезон 2011 г.) временно се спира редовната пътническа линия до украинското пристанище Одеса. Не се поддържат редовни пътнически линии до други страни от черноморския регион.

За информация:
Александър Аврамов – Н-к Морска гара, тел. 052/ 69 2580, 69 2313
"Инфлот – 1" тел. 052/ 633 435

 

начало

 

8. Как да получа информация относно туристически плавания по българското Черноморие?

През сезон лято 2010 г. от пристанище Варна няма действащи редовни пътнически линии до български пристанища.

За информация:
Александър Аврамов – Н-к Морска гара, тел. 052/ 69 2580, 69 2313

начало

 

9. Има ли възможност за приемане яхти за домуване в Пристанище Варна?

Информация относно възможностите и условията за приемане на яхти за домуване на яхтения кей на пристанищен терминал Варна-изток,

съгласно подадена писмена заявка към отдел Маркетинг

marketing@port-varna.bg

Заявка

 

начало

 

10. Към кого да се обърна за да направя рекламация за настъпила авария на територията на Пристанище Варна?

claims@port-varna.bg

 

начало

 

11. Към кого да се обърна за да направя журналистически материал за Пристанище Варна?

pr@port-varna.bg

 

начало