EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Рехабилитация на бетонови и асфалтобетонови настилки, пристанище Варна – изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 
 

Рехабилитация на осветление на горни площадки на жере кули № 4, 5, 10, 11 и 12, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 
 

Рехабилитация на районно и улично осветление 2-ри район и коловозно развитие, пристанище Варна – запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 
 

Рехабилитация на отбивни съоръжения, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  • 09 септември 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
  • 10 - 18 септември 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
  • 18 септември 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
  • 18 септември 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
  • 08 октомври 2019 г. - подписан договор № ОП2-06-19 „Рехабилитация на отбивни съоръжения, пристанище Варна - запад“.
  • 18 октомври 2019 г. обявление за възложена поръчка.
  • 08 януари 2020 г. обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>