РАБОТА

Свободни работни позиции


 

 

"Пристанище Варна" ЕАД търси опитен инженер механик, специализиран в поддръжка и ремонт на пристанищни съоръжения, с фокус върху пристанищните кранове. Ако имате страст към инженерните предизвикателства и желание да работите в динамична среда, това е възможността за вас.

Месторабота: Пристанищен терминал Варна запад (гр. Девня)

Основни задължения:

- Отговаря за ремонта и поддръжката на пристанищни съоръжения, с акцент върху пристанищните кранове

- Ръководи екипи по ремонт на машините и съоръженията

- Отчита труда и материалите, използвани в ремонтните дейности

Какво предлагаме:

- Възможност за работа в сътрудничество с висококвалифициран екип професионалисти

- Втора категория труд съгласно действащото законодателство

- Отпуск от 29 до 33 дни годишно

- Осигурен транспорт за вас до работното място

- Заплата от 1700 лв. НЕТО на месец

- Социален пакет по Колективен трудов договор

 

Изисквания към кандидатите:

- Висше образование в областта на машинното инженерство

- Предимство при опит в ремонта и поддръжката на пристанищни кранове

- Аналитични умения и способност за ръководене на екип

- Отговорност и точност в отчитането на труда и материалите

 

При желание за кандидатстване по тази обява или нужда от допълнителна информация, ви предоставяме следните контакти:

Телефон: 052 692 070

Имейл: hr@port-varna.bg

 
 

 

Описание:

Работи с ръчни и стационарни пробивни машини, нарязва резби, калиброва резби;

Извършва шлосерски операции /пилене,шмиргелене и др/;

Изработва различни приспособления, необходими за ремонтната дейност;

Извършва аварийни и планови ремонти, демонтаж, ремонт и монтаж, проверка, регулиране и изпитване на функционалността на възли, агрегати, машини и съоръжения;

Настройва, регулира и пуска в действие отремонтирани машини;

Регулира и центрова предавки;

Извършва височинна работа, използвайки обезопасителни колани, каски и др.лични предпазни средства.

Възнаграждението е 1200-1500 (Нето). Работата е постоянна и на пълно работно време. Отпуск от 31 до 35 дни. П


Изисквания към кандидатите:

Образование: Средно-специално образование с квалификация - шлосер РМС, машинен техник или автомонтьор;

Правоспособност за заварчик или оксиженист- извършват се заваръчни или оксиженни работи при нужда;

Втора квалификационна група за електробезопасност по електрообзавеждане.

 

„Пристанище Варна“ ЕАД предоставя служебен транспорт до работното място и социален пакет по Колективен трудов договор.

 

При желание за кандидатстване по тази обява или нужда от допълнителна информация, ви предоставяме следните контакти:

Телефон: 052 692 070

Имейл: hr@port-varna.bg

 

 
 

 

Описание:

Отговаря за ремонта и подръжкатата на повдигателни съоръжения;
Отговаря за подръжката на съоръженията под налягане;
Планира, осигурява резервни части и материали за ремонтите;
Контролира и отчита разхода за труд и материали, необходими за ремонта и техническото обслужване на машините и др.

Възнаграждението е 1700 (Нето). Работата е постоянна и на пълно работно време. Отпуск от 21 до 35 дни.  Подходяща и за кандидати с малък или без опит.

Изисквания към кандидатите:

Образование - Висше образование, инженер с техническа специалност.

 

„Пристанище Варна“ ЕАД предоставя служебен транспорт до работното място и социален пакет по Колективен трудов договор.

 

При желание за кандидатстване по тази обява или нужда от допълнителна информация, ви предоставяме следните контакти:

Телефон: 052 692 070

Имейл: hr@port-varna.bg

 
 

 

Описание:

Познания и опит по релейно-контакторна апаратура, промишлена електроника, автоматика, компютърна грамотност. Възнаграждението е 1700 (Нето). Работата е постоянна и на пълно работно време. Отпуск от 21 до 35 дни.  Подходяща и за кандидати с малък или без опит.

Изисквания към кандидатите:

Образование - Висше техническо образование

 

„Пристанище Варна“ ЕАД предоставя служебен транспорт до работното място и социален пакет по Колективен трудов договор.

 

При желание за кандидатстване по тази обява или нужда от допълнителна информация, ви предоставяме следните контакти:

Телефон: 052 692 070

Имейл: hr@port-varna.bg