EN

РАБОТА

Свободни работни позиции


 

 

 

Длъжност: "Автомонтьор"

Описание и изисквания:

Образование: СПТУ - автоспециалност

Професионални изисквания: Диагностика и ремонт на транспортна и подемно-транспортна техника във фирмата: мотокари, челни кофачни товарачи, влекачи, контейнерни повдигачи, полуремаркета и др.

 

 

Длъжност - механик - отговорник група средства  - 2 бройки
работно време – пълно работно време, редовна смяна - 8часа.
изисквания - висше техническо образование.
                       Познания и опит по релейно-контакторна апаратура, промишлена електроника, автоматика, компютърна грамотност.
                       Комуникативност, организационни умения, работа в екип.
заплащане - 1500лв. брутно.

 

 

Длъжност - механик – ръководител смяна  - 1 бройка
работно време – пълно работно време, на смени - 12часа.
изисквания - висше техническо образование - електро специалист.
                       Познания и опит по релейно-контакторна апаратура, промишлена електроника, автоматика.
                       Комуникативност, организационни умения, работа в екип.
заплащане - 1400лв. брутно.


 


Кандидатите да изпратят CV на имейл: hr@port-varna.bg 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 
Всички предоставени от Вас лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.