EN

РАБОТА

Свободни работни позиции


 

 

 

 Кандидатите да изпратят CV на имейл: hr@port-varna.bg 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 
Всички предоставени от Вас лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.