EN

РАБОТА

Свободни работни позиции


 

 

 

 

МЕХАНИК - ОТГОВОРНИК ГРУПА СРЕДСТВА МОБИЛНИ КРАНОВЕ (ВАРНА-ЗАПАД). 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 1500 ЛВ., ПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, РЕДОВНА СМЯНА 8 Ч.

Изисквания към кандидата:

   - Висше техническо образование;

   - Квалификация – електроспециалист;

   - Компютърна грамотност;

 

 

 

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР В ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА-ЗАПАД

Изисквания към кандидата: 

 - средно специално образование;

 - курс за професионална подготовка и III-та квалификационнна група;

Възнаграждение 1250 лв., II-ра категория труд

 

 Кандидатите да изпратят CV на имейл: hr@port-varna.bg 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 
Всички предоставени от Вас лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.