ЕВРОПРОЕКТИ

SETRACON


 

SETRACON 

Съвместната оперативна програма на Черноморския басейн 2007-2013 е програма, регулирана от инструмента за европейско добросъседство & партньорство (ENPI) на ЕС. Тя има за цел да допринесе за засилено и устойчиво икономическо социално развитие на регионите на Черноморския басейн, чрез подпомагане на икономическото и социално развитие в граничните области; съвместна работа за справяне с обичайните предизвикателства и насърчаване на местното пряко сътрудничество.

ПРОЕКТ „ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ТРАНЗИТНИ КОНТЕЙНЕРИ” – SECURING TRANSIT CONTAINERS (SETRACON)

Водещ партньор: 
-    Солунски технологичен институт „Александър” (ATEI-Th.)
Партньори: 
-    Пристанищна администрация – Александруполис (Гърция)
-    Пристанище Варна (България) 
-    Одески регионален център за инвестиции и развитие (Украйна)

Обща цел на проекта:
-    Подобряване на проследяването на контейнерите чрез систематичен подход и стандартизирани процедури за сигурност, които обезпечават автоматично и в реално време идентифициране и проследяване на запечатани контейнери по време на транспортирането им между различни контейнерни терминали

Главни цели на проекта:
-    Подобряване на сътрудничеството между пристанищните администрации
-  Идентифициране и систематизиране на бизнес процесите, които имат отношение към процедурите за сигурност на контейнерните превози в пристанищата
-    Електронен мониторинг и наблюдение с цел сигурност

Основни очаквани резултати:
-    Подобрена прозрачност и оптимална обработка на информацията, свързана с мониторинга, управлението и надеждността на сигурността на контейнерите
-    Задълбочаване на регионалното сътрудничество в басейна на Черно море и
-    Създаване на обща рамка за сътрудничество по линия на мониторинга и сигурността на контейнерите в Черноморския басейн