EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Рехабилитация осветление открит склад 17/2, Пристанище Варна – запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9054168/08.07.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.

За оглед на обекта: Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883/256-433, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

Строителен ремонт подстанция 20 kV, Пристанище Варна - запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9053678/20.06.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Заповед.
 3. Техническа документация.
 4. Образци.
 5. Проект на договор.

За оглед на обекта: Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883/256-433, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

Ремонт магазии 2, 3, 4, 5, Пристанище Варна – изток 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9053795/22.06.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Заповед.
 3. Техническа документация.
 4. Образци.
 5. Проект на договор.

За оглед на обекта: Зам.-ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/69 22 83, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

СМР, вкл.: Изграждане площадка ремонти ел.кранове и Нова настилка в автохале, Пристанище Варна – запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9053650/15.06.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Заповед.
 3. Образец на договор за обособена позиция 1.
 4. Образец на договор за обособена позиция 2.
 5. Образци.
 6. Техническа документация за обособена позиция 1.
 7. Техническа документация за обособена позиция 2.

За оглед на обекта: Зам.-ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0888/596-948, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
<<   <   31 32 33  >   >>