EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Текущи ремонти по пътна инфраструктура, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 14 октомври 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 27 октомври 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 28 октомври - 10 ноември 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 10 ноември 2020 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 10 ноември 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 26 ноември 2020 г. - подписан договор № ОП2-16-20 „Текущи ремонти по пътна инфраструктура, пристанище Варна - запад“.
 • 15 декември 2020 г. обявление за възложена поръчка.
 • 23 септември 2021 г. обявление за приключване на договор.
 
 

Подмяна на амортизирали участъци от външен водопровод, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 19 март 2021 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Изграждане на ВиК връзка между VI и VII кейови места, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 18 март 2021 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Реновиране на районно осветление в района на VIII, X и XI к.м., пристанище Варна – изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 29 декември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
<<   <   1 2 3  >   >>