EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

в сила от 15 април 2016 г. 

 

в сила от 15 април 2016 г. 

 

Изпратени до Агенция по обществени поръчки на 18.01.2016 г. 

 

в сила от 16.12.2014 г. до 15.04.2016 г. 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки, вкл. примерни образци на документи за кандидатите/участниците.

 
<<   <   24 25 26  >   >>