EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Изпратени до Агенция по обществени поръчки на 18.01.2016 г. 

 

в сила от 16.12.2014 г. до 15.04.2016 г. 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за обществените поръчки, вкл. примерни образци на документи за кандидатите/участниците.

 
 

на основание чл. 8„б“ и чл. 22„г“ от ЗОП в сила до 15.04.2016 г. 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, съгласувани и одобрени от Съвета на директорите на „Пристанище Варна” ЕАД, в сила от 01 юли 2014 г.

 

 
<<   <   32 33 34  >   >