Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
  • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Процедура № Д(И)-43-17

Рехабилитация на настилки, Пристанище Варна – запад

22
2.2018

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществените поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта: Зам. р-л отдел ППИ, пристанище Варна - запад 088 3256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

Процедура № Д(И)-44-17

Ремонт покрив на „Транскибернетика“, Пристанище Варна – изток

22
2.2018

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

За оглед на обекта:  Главен нженер ППИ 0878 536 594, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата..

Движение по процедурата:

Обществена поръчка № ОП1-17

Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на сгради част от пристанищната инфраструктура

21
2.2018

Публично състезание по реда на чл. 178-181 от Закона за обществени поръчки.

Приложения:

Движение по процедурата:

  • 13 септември 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.