Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
 • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Процедура № Д(И)-13-17

Рехабилитация на районно осветление I – II к. м., пристанище Варна – изток

21
4.2017

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 189 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9063064/05.04.2017 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/69 24 24, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 21 април 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 21 април 2017 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 25 април 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 26 - .. април 2017 г. заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол и приложения).

Процедура № Д(И)-11-17

Рехабилитация на настилка 16 кейово място, в зоната на подкрановия път и нивелация на на ЖП коловоз 19, пристанище Варна – запад

6
4.2017

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 189 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9063086/06.04.2017 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 0888/596-948, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 28 април 2017 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.