EN

РАБОТА

Свободни работни позиции


 

 

СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.

 Изисквания към кандидата:

   - Висше строително образование;

   - Умения за разчитане на техническа документация;

   - Работа с Autocad и MC Office;

   - Умения за работа с геодезически инструменти.

 

ШЛОСЕР – ЕЛ. ЗАВАРЧИК.

Изисквания към кандидата:

   - Образование – степен, средно специално;

   - Квалификация – курс за професионална подготовка;

   - Други изисквания – II кв. гр. (за правоспособност ел. зав.).

 

 

ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ППИ.

Изисквания към кандидата:

   - Висше образование – степен Магистър;

   - Професионална квалификация – Строителен-инженер;

   - Други изисквания – опит в областта на планиране и проектиране.

 

ДЕЖУРЕН ЕНЕРГЕТИК – ЗВЕНО СИЛНОТОКОВ.

Изисквания към кандидата:

   - Образование средно специално – електротехникум силни токове;

   - Квалификация – среден електротехник;

   - Квалификационна група по БТ – IV група.

 

МЕХАНИК – РЪКОВОДИТЕЛ СМЯНА.

Изисквания към кандидата:

   - Висше техническо образование;

   - Квалификация – електроспециалист;

   - Други изисквания – познания по промишлена електроника, хидравлика и компютърна грамотност;

   - Да притежава IV-та квалификационна група по ел. безопасност.

 

ИНЖЕНЕР, МЕХАНИК /АВТОРЕМОНТ/

Образование: Висше-образование

Квалификация: Инженер с техническа специалност

Трудов стаж: 4 години професионален опит

ОМЗ: 1017лв.

 

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

Образование: Средно-специално образование

Квалификация: Курс за професионална подготовка

Други специфични изисквания: Трета квалификационна група

Трудов стаж: 4 години професионална практика

ОМЗ:1200 лв.

 

ШЛОСЕР РМС

Образование: Средно-специално образование

Квалификация: Курс за професионална подготовка

Други специфични изисквания: Втора квалификационна група

Трудов стаж: 1 година професионална практика

ОМЗ: 1200 лв.

 

СТРУГАРО – ФРЕЗИСТ

Образование: Средно-специално образование

Квалификация: Курс за професионална подготовка

Трудов стаж: 2 години професионална практика

ОМЗ: 1200 лв.

 Кандидатите да изпратят CV на имейл: hr@port-varna.bg 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 
Всички предоставени от Вас лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.