EN

РАБОТА

Свободни работни позиции


 

 

 

ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ ППИ 2 бр. (за Пристанище Варна-Изток и Пристанище Варна-Запад)

Изисквания към кандидата:

   - Висше образование – степен Магистър;

   - Професионална квалификация – Строителен-инженер;

   - Други изисквания – опит в областта на планиране и проектиране.

 

ИНЖЕНЕР, РЕЛЕЙНА ЗАЩИТА И ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ - ТОЙ И ДЕЖУРЕН ЕНЕРГЕТИК (ВАРНА-ИЗТОК).

Изисквания към кандидата:

   - Образование висше - електроинженер, спец. "Силнотокови";

   - Квалификация – пета квалификационна група по електробезопастност;

   - Компютърна грамотност.

 

МЕХАНИК – РЪКОВОДИТЕЛ СМЯНА (ВАРНА-ЗАПАД).

Изисквания към кандидата:

   - Висше техническо образование;

   - Квалификация – електроспециалист;

   - Други изисквания – познания по промишлена електроника, хидравлика и компютърна грамотност;

   - Да притежава IV-та квалификационна група по ел. безопасност.

 

МЕХАНИК - ОТГОВОРНИК ГРУПА СРЕДСТВА (ВАРНА-ЗАПАД).

Изисквания към кандидата:

   - Висше техническо образование (електроспециалност);

   - Да притежава IV-та квалификационна група по ел. безопасност.

 

МЕХАНИК - МОБИЛНИ КРАНОВЕ (ВАРНА-ЗАПАД).

Изисквания към кандидата:

   - Висше техническо образование;

   - Квалификация – електроспециалист;

   - Компютърна грамотност;

 

ДЕЖУРЕН МЕХАНИК РТС (ВАРНА-ЗАПАД).

Изисквания към кандидата:

   - Средно специално или Висше електротехническо образование;

   - Да притежава IV-та квалификационна група по ел. безопасност.

 

 

ШЛОСЕР ЕЛ.ЗАВАРЧИК 2 БР. (ВАРНА-ЗАПАД).

Изисквания към кандидата:

   - Средно специално ;

   - Курс за професионална подготовка.

   - Да притежава II-та квалификационна група по безопасност.

 

 

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР (за Пристанище Варна-Запад)

Образование: Средно-специално образование

Квалификация: Курс за професионална подготовка

Други специфични изисквания: Трета квалификационна група

Трудов стаж: 4 години професионална практика

ОМЗ:1200 лв.

 Кандидатите да изпратят CV на имейл: hr@port-varna.bg 
Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. 
Всички предоставени от Вас лични данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.