EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Рехабилитация на отбивни съоръжения, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 09 септември 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 10 - 18 септември 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 18 септември 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 18 септември 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • .................. 2019 г. - подписан договор № ОП2-06-19 „Рехабилитация на отбивни съоръжения, пристанище Варна - запад“.
 • .................. 2019 г. - обявление за възложена поръчка.
 • .................. 2019 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Рехабилитация на кейови стени, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 10 септември 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 11 септември - ....... 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • ...................2019 г. - решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • .................. 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • .................. 2019 г. - подписан договор № ОП2-07-19 „Рехабилитация на кейови стени, пристанище Варна - запад“.
 • .................. 2019 г. - обявление за възложена поръчка.
 • .................. 2019 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Рехабилитация на бетонови и асфалтобетонови настилки, пристанище Варна – изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 
 

Рехабилитация на фекална канализация, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 16 юли 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 17 юли - 05 август 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 05 август 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 05 август 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 26 август 2019 г. - подписан договор № ОП2-4A-19 „Рехабилитация на фекална канализация, пристанище Варна - запад“.
 • 29 август 2019 г. обявление за възложена поръчка.
 • ............. 2019 г. - обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>