EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Изграждане на водопровод от пасажерско място № 1 до сграда „Яхт клуб“, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 
 

Изграждане на кабелно трасе за Ср.Н. (ТП №193 – ТП №198 – ТП №58) и монтаж на кабел за НН от ТП №198 до Магазия №6, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 14 октомври 2019 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения: ​
 • 28 октомври 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • ... - ... октомври 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • ... октомври 2019 г. - решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • ... октомври 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ... октомври 2019 г.- подписан договор № ОП3-08-19 „Изграждане на кабелно трасе за Ср.Н. (ТП №193 – ТП №198 – ТП №58) и монтаж на кабел за НН от ТП №198 до Магазия №6, пристанище Варна - изток“.
 • ... октомври 2019 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ... октомври 2019 г.- обявление за приключване на договор.
 
 

Ремонт на врати в магазии, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82 от Закона за обществените поръчки и чл. 78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 13 май 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 14 - 29 май 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 29 май 2019 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 29 май 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 17 юни 2019 г. - подписан договор № ОП1-05-19 „Ремонт на врати на магазии, пристанище Варна - запад“.
 • 25 юни 2019 г. обявление за възложена поръчка.
 • 11 октомври 2019 г. обявление за приключване на договор.

 

 
 

Ремонт настилки и шахти на автомивка, пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 03 октомври 2018 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 15 октомври 2019 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • ... - ... октомври 2019 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • ... октомври 2019 г. - решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • ... октомври 2019 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • ... октомври 2019 г.- подписан договор № ОП2-09-19 „Ремонт настилки и шахти на автомивка, пристанище Варна - изток“.
 • ... октомври 2019 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ... октомври 2019 г.- обявление за приключване на договор.
 
<<   <   1 2 3  >   >>