EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Преоборудване с инвенторно управление на кранове тип Кировец (10/22 и 16/9), пристанище Варна - запад 

 

Предмет: сключване на договор за преоборудване с инвенторно управление на кранове тип Кировец (10/22 и 16/9), съгласно Техническа спецификация, включващо следните етапи:

1. Изготвяне на идейни проекти за преоборудване на:

    - Кран 10/22;

    - Кран 16/9.

2. Предаване на проекти за преоборудване, одобрени от Технически надзор;

3. Преоборудване с инвенторно управление на кранове тип Кировец (10/22 и 16/9).

Предметът на търговската поръчка е неделим и ще се възложи на един изпълнител.

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600ч., в срок до 27.05.2019 г. включително; получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“, ет. 4, офис 49, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Оферти за участие в процедурата се приемат в срок до 1400 ч. на 28.05.2019 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 29.05.2019 г. от 14.00 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За информация:

Мария Топчиева, тел. 052/692-357 – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми”

Кандидати, които са закупили документация за участие могат да подадат искане за изпращане по електронен път на адрес: mariatop@port-varna.bg

За оглед:

Петър Иванов, тел. 052/693-205 – отдел „Кейова механизация”, пристанище Варна – запад.

 
 

Възстановяване на защитно покритие на металоконструкцията на кранове за нуждите на “Пристанище Варна” ЕАД 

 

Предмет: сключване на договор за възстановяване на защитно покритие на металоконструкцията на кран № 10/22, пристанище Варна – изток и кранове № 10/10; 10/19 и 20/16, пристанище Варна – запад, съгласно Технически спецификации. Предметът на търговската поръчка е неделим и ще се възложи на един изпълнител.

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600ч., в срок до 27.05.2019 г. включително; получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“, ет. 4, офис 49, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Оферти за участие в процедурата се приемат в срок до 1400 ч. на 28.05.2019 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 29.05.2019 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За информация:

Мария Топчиева, тел. 052/692-357 – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми”

Кандидати, които са закупили документация за участие могат да подадат искане за изпращане по електронен път на адрес: mariatop@port-varna.bg

За оглед:

Ивелин Енчев, тел. 052/692-257 – отдел „Кейова механизация”, пристанище Варна – изток;

Петър Иванов, тел. 052/693-205 – отдел „Кейова механизация”, пристанище Варна – запад.

 
 

Изработване и доставка на механични части за портални кранове за нуждите на „Пристанище Варна” ЕАД 

Предмет: Изработване и доставка на механични части за портални кранове за нуждите на „Пристанище Варна” ЕАД

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600ч., в срок до 23.05.2019 г. включително; получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“, ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Оферти за участие в процедурата се приемат в срок до 1400 ч. на 27.05.2019 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 28.05.2019 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За допълнителна информация: Ива Петкова - тел. 052/69 24 57.

Кандидати, които са закупили документация за участие, могат да подадат искане за изпращане по електронен път

на адрес: iva.petkova@port-varna.bg.

 
 

Изграждане на система мрежа за контрол, сигнализация и визуализация за II район към ПС №1, пристанище Варна - запад 

Предмет: Сключване на договор за изграждане на система мрежа за контрол, сигнализация и визуализация за II район към ПС №1, пристанище Варна - запад

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва: цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600ч., в срок до 21.05.2019 г. включително; получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“, ет. 4, офис 49, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Оферти за участие в процедурата се приемат в срок до 1400 ч. на 23.05.2019 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 27.05.2019 г. от 10.30 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, Пристанище Варна - изток.

За допълнителна информация: Галина Неделчева - тел. 052/69 24 67.

Кандидати, които са закупили документация за участие, могат да подадат искане за изпращане по електронен път

на адрес: g.nedelcheva@port-varna.bg.