EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Търговски поръчки


 

Модернизация на система за контрол на достъп, за нуждите на „Пристанище Варна” ЕАД 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600ч., в срок до 21.01.2020 г. включително;
  • получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“, ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Оферти за участие в процедурата се приемат в срок до 1400 ч. на 22.01.2020 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД - партер, Фронт офис.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 24.01.2020 г. от 1030 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, пристанище Варна - изток.

За допълнителна информация: Мария Топчиева - тел. 052/69 23 57. Кандидати, които са закупили документация за участие, могат да подадат искане за изпращане по електронен път на адрес: mariatop@port-varna.bg

 
 

Доставка на вилков повдигач и сервизно обслужване, пристанище Варна - изток 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600ч., в срок до 20.01.2020 г. включително;
  • получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“, ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Оферти за участие в процедурата се приемат в срок до 1400 ч. на 21.01.2020 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД - партер, Фронт офис.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 23.01.2020 г. от 1030 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, пристанище Варна - изток.

За допълнителна информация: Мария Топчиева - тел. 052/69 23 57. Кандидати, които са закупили документация за участие, могат да подадат искане за изпращане по електронен път на адрес: mariatop@port-varna.bg

 
 

Доставка на челен товарач и сервизно обслужване, пристанище Варна - запад 

Документация за участие в процедурата се заплаща и получава, както следва:

  • цена на документация - 120 лв. (вкл.  ДДС), платена в брой във фронт офис, партер на Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, или по сметка BG20 UBBS 8002 1060 2764 40, код UBBSBGSF при Обединена Българска Банка АД, всеки работен ден от 900 ч. до 1600ч., в срок до 15.01.2020 г. включително;
  • получаване на документация – отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми“, ет. 4, офис 43, Административна сграда на “Пристанище Варна” ЕАД, срещу представена фактура.

Оферти за участие в процедурата се приемат в срок до 1400 ч. на 17.01.2020 г. в деловодството на  “Пристанище Варна” ЕАД - партер, Фронт офис.

Офертите ще се отварят, разглеждат и оценяват на 20.01.2020 г. от 1030 ч. в Заседателна зала на Административна сграда, пристанище Варна - изток.

За допълнителна информация: Ива Петкова - тел. 052/69 24 57. Кандидати, които са закупили документация за участие, могат да подадат искане за изпращане по електронен път на адрес: iva.petkova@port-varna.bg