EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

Реновиране на районно осветление в района на VIII, X и XI к.м., пристанище Варна – изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  • 29 декември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Рехабилитация на районно осветление – ЖР № 5А, ЖР № 10, ЖР № 11 и изграждане на ново на XII к.м., пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  • 31 декември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Доставка и монтаж на силов трансформатор 1000 kVA за ТП №14, пристанище Варна-запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  • 31 декември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
 

Ремонт покривна тераса на на „Морска гара“ и козирка на II етаж в сграда „Яхт клуб“, пристанище Варна-изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

  • 30 септември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
<<   <   1 2 3  >   >>