НОВИНИ

Актуално


 

 

„Пристанище Варна“ ЕАД обявява две покани за участие в търговски поръчки:

  • № Т-10-22 „Доставка на горива“.
  • № Т-11-22 „Доставка на стоманени материали”

При интерес от Ваша страна и нужда от повече информация, моля посетете следния линк:

https://port-varna.bg/bg/Profile/Commercial

 
 

 

Над 5 милиона тона товари вече преминаха през кейовете на пристанищните терминали Варна-изток и Варна-запад от началото на 2022 г.

Към днешна дата през пристанищните терминали, оперирани от „Пристанище Варна“ ЕАД са преминали 5,023 млн. тона товари.

Тези данни са факт още преди началото на зърнената кампания, което е показател за стабилен растеж на товарооборота на годишна база. Само към момента пристанището е обработило с 33 % повече товари спрямо предходната година, като пристанищен терминал Варна-изток е с ръст от 150%.

Обработените зърнени товари през двата терминала от началото на годината са близо 1 милион тона. Складовете на пристанището са на максималния си капацитет и се търсят възможности за бързо стартиране на инвестиции в складова инфраструктура на три етапа – до 1 година, до 2 години и до 3 години, с което капацитета на терминалните складови стопанства да нарастне с над 120 000 куб. м. вместимост. Очакваният общ ефект за пристанището ще е увеличение на товарооборота с над 1 млн. тона.

Към момента се наблюдават и увеличени обработени обеми от различни енергийни ресурси – въглища и кокс, което затруднява и тяхното складиране поради бавна експедиция и реализация.

За да удовлетвори изискванията на своите клиенти и за да осигури необходимите товарни норми, дружеството увеличава и човешкия си ресурс в експлоатационните си отдели. Паралелно с това се оптимизират административните структури и стартират процеси по закупуване на различни видове механизация с цел попълване и подмяна на съществуващата техника.

Ръководството е в непрекъснат процес от срещи с клиенти, синдикални организации и работници, за да се информира максимално по различните казуси, част от работния процес и във връзка с оптимизация на процесите, подобряване на качеството на предлаганите услуги и за изпълнение на стопанската и социалната политика на дружеството. 

 
 

 

Любителските очи ще могат да се насладят отново на най-старата регата за килови яхти в България - "Порт Варна"


Състезатели ще мерят сили в класове ORC и Конрад 25Р в акваторията на Варненския залив на 16 и 17 юли 2022г. Всички варненци и гости на града ще могат да наблюдават ветрилата от брега, тъй като гонките ще бъдат пред Морската градина, а на 17-ти в неделя всеки, който е в района на вълнолома или варненския фар ще може да види от близо как финишират лодките.


Регатата се осъществява с любезното съдействие на "Пристанище Варна" ЕАД. 

 
 

 

Важна информация!

С оглед на натовареността на пристанищни терминали Варна - изток и Варна - запад, липса на свободен кейов фронт и складови площи, увеличените обеми товари, престояващи кораби на рейд и най-вече изопачаване на информацията подавана от нас, а и впоследствие предавана, препредавана и получавана от посреднически, спедиторски, агентски и логистични компании към крайни клиенти.

Ръководството на "Пристанище Варна" ЕАД най-любезно информира всички заинтересовани страни и най-вече крайни получатели, че директен контакт с нас е препоръчителен, с цел изпълнение на всички заявки качествено и в срок.

Телефони за връзка с оперативните отдели са посочени в раздел "Контакти" на официалния ни сайт. - www.port-varna.bg

Допълнителна информация и своевременни решения може да получите и на директните телефони на:

Директор Пристанищен терминал Варна - изток: 0888 555 475

Директор Пристанищен терминал Варна - запад: 0886 688 909

Ръководството на "Пристанище Варна" ЕАД ви гарантира, че ще спазва правилата и най-високите стандарти в морската индустрия и няма да позволи дискриминация и нарушаване на равнопоставеността на всички свои клиенти, в това число и крайни, които нямат директни отношения с дружеството ни - оператор в Пристанище Варна.

 

Ръководство на "Пристанище Варна" ЕАД

 

 

 
<<   <   3 4 5  >   >>