ЗА НАС

Годишен отчет


 

 

Дата

 

            Файл

31.12.2023 г. годишен отчет 
31.12.2022 г. годишен отчет 
31.12.2021 г. годишен отчет
31.12.2020 г. годишен отчет
31.12.2019 г. годишен отчет
31.12.2018 г. годишен отчет
31.12.2017 г. годишен отчет
31.12.2016 г. годишен отчет
31.12.2015 г. годишен отчет
31.12.2014 г. годишен отчет
31.12.2013 г. годишен отчет
31.12.2012 г. годишен отчет
31.12.2011 г. годишен отчет
31.12.2010 г. годишен отчет
31.12.2009 г. годишен отчет
31.12.2008 г. годишен отчет
31.12.2007 г. годишен отчет
31.12.2006 г. годишен отчет

 Сделките с държавата и други свързани лица са обявени в публикуваните годишни отчети на дружеството.