Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
  • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

„Пристанище Варна” ЕАД бенефициент на втори договор за безвъзмездна финансова помощ

BG051PO001-2.2.03 „На път"

4
11.2013

Договарящият орган - Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика, включи „Пристанище Варна” ЕАД в списъка на проектните предложения одобрени за финансиране по схема за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси № BG051PO001-2.2.03 „На път

Одобреният проект № BG051PO001-2.2.03-0021 Транспорт от и до работното място на служители на Пристанище Варна ЕАД очаква страртиране в началото на 2014 г.

Повече информация за проекта тук

Стартира изпълнението на договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

"По-добри условия на труд в „Пристанище Варна” ЕАД"

1
10.2013

От 01.10.2013 г. стартира изпълнението на Договор №ESF-2303-03-02002 с Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд, схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд", по проект № BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 "По-добри условия на труд в „Пристанище Варна” ЕАД.

Повече информация за проекта тук

Официална церемония по въвеждане в експлоатация на два нови мобилни пристанищни крана

Gottwald, тип HMK 170 Е 63/45 т.

9
8.2013

През месец май "Пристанище Варна" ЕАД финализира сделката по закупуване на два нови многофункционални пристанищни крана тип HMK 170 Е - 63/45 т. произведени от Gottwald Port Technology GmbH на стойност 9 млн. лева.

На 09.08.2013 г. се проведе и официалната церемония по въвеждането им в експлоатация открита от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Данаил Папазов.

Мобилните кранове са с дизел-електрическо задвижване, подходящи за обработка на:

- генерални товари и тежки товари с куки

- насипни товари с моторен грайфер

- контейнери със спредер

Основна цел на инвестицията е оборудване на ново корабно място в Пристанище Варна – Запад – 10А за многофункционална обработка на товари. С цел осигуряване на инфраструктурата на корабно място 10А, през 2012 г. са извършени допълнителни инвестиции. Ще се обработват контейнери, генерални товари, насипни товари, оборудване и най-вече се цели осигуряване на модерна технологична площадка за обработка на очакваните товари по международен проект „Южен поток”, което е от изключително значение за осигуряване финансовото състояние на „Пристанище Варна” ЕАД за следващите три години.