ТЕРМИНАЛИ

Варна - Изток


 

 

Пристанищен терминал Варна-изток (Пристанище Варна) официално е открит на 18.05.1906 г. Днес успешно функционира като многоцелеви пристанищен терминал, който се развива и усъвършенства.

Пристанищен терминал Варна-изток е разположен във Варненския залив, в югоизточната част на гр. Варна на около 1 км. от централната част на града.

На територията на терминала се помещава и функционира централното ръководство на търговското дружество „Пристанище Варна” ЕАД.

Обособени са 14 к.м., в т. ч. 1 к.м. за обслужване на пътници, пътнически кораби, круизни кораби, яхти, военни кораби. Максималната дълбочина е 11,50 м. Обща дължина на кейовия фронт е 2 345 м.

Терминалът разполага с кейова механизация: 22 бр. портални крана, 1 бр. мобилен кран, 1 бр. гентри кран, 1 бр. кейова зърнотоварачна машина, 1 бр. съоръжение за разтоварване на меласа.

Тиловата механизация на терминала е 59 бр. от които: 12 бр. кофъчни товарачи, 9 бр. вилкови повдигачи, 1 бр. ричстакер, 9 бр. контейнерни влекачи, 7 бр. контейнерно полуремарке, 7 бр. самосвални ремаркета и др.

Общата площ на откритите складови площи е 73,15 дка. (вкл. Складова база), а на покритите складови площи – 35,34 дка. (вкл. Складова база).

Терминалът има авто и ж.п. разтоварище за зърнени товари, което е свързано с покрит склад.

Складовете са свързани с националната ж.п. мрежа. Автомобилната вътрешна пътна мрежа е свързана с националната пътна мрежа чрез съответните портали.  Международното летище „Варна” се намира на около 10 км от терминала.

Съгласно УЕГ в Пристанищен терминал Варна-изток се обработват генерални и насипни товари, наливни товари от хранителен произход, ро-ро товари, контейнери и пътници. Извършват се морско-технически услуги и дейности.

Рекордна за товарооборота на Варна-изток е 2013 г., когато същият надхвърля 4,1 млн. т. През същата година само изнесените зърни товари са 3,6 млн. т.

Правят се инвестиции за подобряване на инфраструктурата и съоръженията за модернизиране на технологиите за обработване на зърнени товари от земеделски произход и задържане на имиджа, че Варна-изток е зърнената врата на Република България.

От няколко години в източната част на терминала е обособена зона за обществен достъп.

 

Складова база

На около 5 км от Пристанищен терминал Варна-изток се намира Складова база, известна като „Сухото пристанище’’ –  обособена единица с лицензиран режим за митическо складиране. Дейността се извършва на площ от 85 дка. Има 6 закрити склада с обща площ 15 дка, които се използват за съхранение на различни видове зърнени и генерални товари. Откритите складови площи са около 16 дка. и се използват за складиране на генерални товари.

 

Терминалът разполага с:

Кейова механизация:

 • портални кранове: 22 бр. с тп до 32 т;

 • мобилен кран: 1 бр. с тп до 84 т;

 • гентри кран: 1 бр. с тп до 30,5;

 • кейова зърно товарачна машина: 1 бр.;

 • съоръжение за разтоварване на меласа наливно: 1 бр.

Тилова механизация:

 • кофъчен товарач: 12 бр.;

 • вилков повдигач: 9 бр. ;

 • ричстакер: 1 бр.;

 • контейнерен влекач: 9 бр.;

 • контейнерно полуремарке: 7 бр.

Друга специализирана механизация:

 • комбинирано авто и ж.п. зърноразтоварище свързано с покрит склад.

Основни технико-технологични параметри

Показатели

Мярка

Варна-изток

Корабни места

бр.

13 за товари

1 пасажерско

Максимално газене

по Разпореждане В-З-33/24.3.2020 г.

на Д „МА – Варна’’

m

11,50

Кейов фронт

m

2 345

Територия (със Складова база)

m2

429 813

Открити складови площи (със Складова база)

m2

73 154

Закрити складови площи (със Складова база)

m2

35 340,39

Кейова механизация

 

 

портални

бр.

22

гентри 30,5 t

бр.

1

мобилни до 84 t

бр.

1

кейова зърно товарачна машина

бр.

1

съоръжение за разтоварване на меласа наливно

бр.

1

Тилова механизация

 

 

кофъчен товарач

бр.

12

вилков повдигач

бр.

9

ричстакер

бр.

1

самосвални ремаркета

бр.

7

контейнерен влекач

бр.

9

контейнерни полуремаркета

бр.

7

Други специализирани

 

 

авто и ж.п.зърноразтоварище (комбинирано)

бр.

1