EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обществени поръчки


 

Изграждане на стоманобетонов канал IX к.м., пристанище Варна - изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 07 януари 2021 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 18 януари 2021 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 19 януари - ..... 2021 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • ...... 2021 г. - решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • ...... 2021 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • .......2021 г. - подписан договор № ОП2-19-21 „Изграждане на стоманобетонов канал IX к.м., пристанище Варна - изток, пристанище Варна - изток“.
 • .......2021 г. - обявление за възложена поръчка.
 • .......2021 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Кабелно захранване на табла в зали, пристанище Варна - изток  

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП3-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 12 ноември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 27 ноември 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 30 ноември - 09 декември 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 09 декември 2020 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 09 декември 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 30 декември 2020 г. - подписан договор № ОП3-15-20 „Кабелно захранване на табла в зали, пристанище Варна - изток".
 • 06 януари 2021 г. - обявление за възложена поръчка.
 • ........2021 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Текущи ремонти по пътна инфраструктура, пристанище Варна - запад 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП2-17/15.11.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 14 октомври 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 • 27 октомври 2020 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 28 октомври - 10 ноември 2020 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, съгласно утвърден протокол от Възложителя.
 • 10 ноември 2020 г. решение на Възложителя за определяне на изпълнител.
 • 10 ноември 2020 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 26 ноември 2020 г. - подписан договор № ОП2-16-20 „Текущи ремонти по пътна инфраструктура, пристанище Варна - запад“.
 • 15 декември 2020 г. обявление за възложена поръчка.
 • ....... 2020 г. - обявление за приключване на договор.
 
 

Ремонт покривна тераса на на „Морска гара“ и козирка на II етаж в сграда „Яхт клуб“, пристанище Варна-изток 

Вътрешен конкурентен избор, на основание т. 2 на Раздел I от сключено Рамково споразумение № ОП1-17/01.02.2018 г. за възлагане на обществена поръчка  по реда на чл. 82, ал. 3 от Закона за обществените поръчки и чл. 77-78 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

 • 30 септември 2020 г. - изпратена покана за участие в поръчката, с приложения:
 
<<   <   1 2 3  >   >>