ПОДАЙ СИГНАЛ ×
EN

ЕВРОПРОЕКТИ

Ученически практики


 

BG051PO001-3.3.07-0001 

„Пристанище Варна“ ЕАД се включи в проект “Ученически практики“, BG051PO001-3.3.07-0001 на Министерство на образованието и науката финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд. Проектът има за цел подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

        Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

        Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.

        Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.

        Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.

        Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.

        Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

Първите ученици изявили желание за участие в проекта са от 10 клас, специалност "Експлоатация на пристанищата и флота" на Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“, а практическото обучение за учебната 2013/2014 г. ще бъде в реални експлоатационни условия на територията на Пристанище Варна.