КОНТАКТИ

Свързани институции


 

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
www.mtitc.government.bg

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
тел.: 02/ 807 99 99, факс: 02/ 807 99 66
тел.: 052/ 684 412, факс: 052/ 655 902
www.bgports.bg

Изпълнителна агенция "Морска администрация"
тел.: 02/ 930 0910, факс: 02/ 930 0920
тел.: 052/ 684 922, факс: 052/ 602 378
www.marad.bg