EN

КОНТАКТИ

Отдели


 

 

Галин Иванов
Ръководител отдел „Правен” 
тел.: 052/ 69 2235
givanov@port-varna.bg

Виолета Златкова
Ръководител „Финансово - счетоводен отдел”
тел.: 052/ 69 2272
vzlatkova@port-varna.bg

______ ______
Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми”
тел.: 052/ 69 2458

Антоанела Ставрева
Ръководител отдел „Маркетинг”
тел.: 052/ 69 2521
marketing@port-varna.bg

Виктория Горанова
Длъжностно лице по защита на личните данни
тел.: 052/ 69 2232
GDPR@port-varna.bg