EN

КОНТАКТИ

Отдели


 

 

Галин Иванов
Ръководител отдел „Правен” 
тел.: 052/ 69 2235
givanov@port-varna.bg

Виолета Златкова
Ръководител „Финансово - счетоводен отдел”
тел.: 052/ 69 2272
vzlatkova@port-varna.bg

Ружа Дончева
Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми”
тел.: 052/ 69 2458
r.doncheva@port-varna.bg

Дарина Зикатанова
Ръководител отдел „Маркетинг”
тел.: 052/ 69 2550
darinaz@port-varna.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни:
тел.: 052/ 69 2506
GDPR@port-varna.bg