КОНТАКТИ

Отдели


 

 

Галин Иванов
Ръководител отдел „Правен” 
тел.: 052/ 69 2235
givanov@port-varna.bg

Виолета Златкова
Ръководител „Финансово - счетоводен отдел”
тел.: 052/ 69 2272
vzlatkova@port-varna.bg

______ ______
Ръководител отдел „Търговски, обществени поръчки и европрограми”
тел.: 052/ 69 2458

Антоанела Ставрева
Ръководител отдел „Маркетинг”
тел.: 052/ 69 2521
marketing@port-varna.bg

Виктория Ивайлова
Длъжностно лице по защита на личните данни
тел.: 052/ 69 2232
GDPR@port-varna.bg

Кристина Савова

Организатор, връзки с обществеността и протокол

тел.: 052/ 69 2508

GSM: 0877 949 855

pr@port-varna.bg

Оперативна Експлоатация Пристанище Варна-Изток
Ръководител отдел
тел.: 052/ 69 2513
Дежурен оперативен
тел.: 052/ 69 2300

Оперативна Експлоатация Пристанище Варна-Запад
Ръководител отдел
тел.: 052/ 69 3337
Дежурен оперативен
тел.: 052/ 69 3300