КОНТАКТИ

Контейнерен терминал


 

 

Диян Радев
Ръководител отдел „Контейнерен терминал“
Тел: 052/ 69 3233; +359 883 256 422
kt-rs@west.port-varna.bg

Деконтейнеризация и митнически проверки
тел.: 0883256428 (стифен стифадор)

Обработка на автомобили (контейнерни оператори)
тел.: 052/ 69 3029 (вход), тел. 052/ 69 3014, 69 3015 (изход)

Проверка Граничен инспекционен ветеринарен контрол (ГИВК)
тел.: 0883256425, 0883256427 (стифадор)

Стоковеди
от 08:00-16:00: тел. 052/ 69 3171
денонощно: тел. 052/ 69 3029, 69 3014, 69 3015

Корабна обработка
тел.: 0883256426 – организатор производство
тел.: 052693084 – диспечери
тел.: 0883256427 – стифадор