EN

ЗА НАС

Ръководен състав


 

Съвет на директорите на Пристанище Варна ЕАД 

председател - Тихомир Тодоров

заместник председател - Димитър Атанасов

изпълнителен директор - Петър Сеферов

секретар