EN

ЗА НАС

Ръководен състав


 

Съвет на директорите на Пристанище Варна ЕАД 

председател - Тихомир Тодоров

изпълнителен директор - Ивайло Гавраилов

секретар