EN

ЗА НАС

Ръководен състав


 

Съвет на директорите на Пристанище Варна ЕАД 

Председател на Съвета на директорите

Тихомир Тодоров


Изпълнителен директор

Ивайло Гавраилов


Зам. председател на Съвета на директорите

Александър Александров


Член на Съвета на директорите

Явор Димитров


Член на Съвета на директорите

Кирил Карагьозов


Секретар на Съвета на директорите

Ивайла Лавришина