ЗА НАС

Ръководен състав


 

Съвет на директорите на Пристанище Варна ЕАД 

Председател на Съвета на директорите

 Тихомир Тодоров 


Тихомир Тодоров е назначен след конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, проведена от Агенцията за публичните предприятия и контрол.

Тихомир Тодоров е с образователно-квалификационна степен магистър по специалност „Икономика и управление на индустрията“, следдипломна квалификация „Управление на фирмата“ в “The Open University” Лондон и специализация „Мениджмънт на Контейнерен терминал“ в Антверпен.


Изпълнителен директор

 Ивайло Гавраилов 


След проведена конкурсна процедура с договор № ВД-31 от 24.06.2022 г. Министърът на транспорта и съобщенията е възложил управлението на "Пристанище Варна" ЕАД на Ивайло Гавраилов, като представител на държавата.

На 26.06.2022 г. Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД му е възложил управлението на дружеството, като изпълнителен член /изпълнителен директор/.

Инж. Ивайло Гавраилов е магистър по “Експлоатация на флота и пристанищата” и допълнителна специализация по пристанищен мениджмънт в APEC – Белгия.

Започва работа в „Пристанище Варна“ ЕАД през 1995 г., а след 2000 г. натрупва дългогодишен опит в управлението на частни и държавни предприятия на различни ръководни позиции в морския транспорт и индустрия, в това число над 15 години като изпълнителен директор на “Пристанище Леспорт” АД /15 млн. лв. капитал/ „Български Морски Квалификационен Център“ ЕАД /32,9 млн. лв. капитал/ и „Пристанище Варна“ ЕАД /8,5 млн. лв. капитал/.


Зам. председател на Съвета на директорите

 Александър Александров 


Александър Миладинов Александров е назначен след конкурсна процедура за номиниране на независим член на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД, проведена от Агенцията за публичните предприятия и контрол. Александър Александров е с образователно – квалификационна степен магистър по специалност „Експлоатация на ж.п. транспорта“ с квалификация „Машинен инженер“.

Александър Александров е опитен експерт по планиране, управление и развитие на транспортни структури, финансови и икономически анализи на инвестиционни инициативи, с дългогодишен управленски опит по комплексно развитие и строителство (вкл. експертиза по FIDIC) на пристанищна инфраструктура в България и чужбина, както и като Член на Управителен съвет и Зам. Генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Член на Съвета на директорите

 Явор Димитров 


Явор Димитров е назначен след конкурсна процедура за избор на член на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД – представител на държавата, проведена от Министерството на транспорта и съобщенията.

Явор Димитров е с образователно-квалификационна степен магистър по специалност „Бизнес Администрация“ и степен Master Of Business Administration от “City University of Seattle”, той е с дългогодишен управленски опит като регионален-директор в редица международни компании, бил е и член на Управителния съвет на „Български Морски Квалификационен Център“ ЕАД.


Член на Съвета на директорите

 Кирил Карагьозов 


Кирил Карагьозов е назначен след конкурсна процедура за избор на член на Съвета на директорите на „Пристанище Варна“ ЕАД – представител на държавата, проведена от Министерството на транспорта и съобщенията.

Кирил Карагьозов е с образователно-квалификационна степен магистър по специалност „Корабоводене“ с квалификация „Инженер-корабоводител“ и с дългогодишен експертен опит в оперативната дейност на „Пристанище Варна“ ЕАД на позиция „Организатор-производство“.

 

 


Секретар на Съвета на директорите

Кристина СавоваЧленовете на Съвета на директорите са назначени след проведени конкурсни процедури, обявени от Министерството на транспорта и съобщенията и „Агенцията за публичните предприятия и контрол“.

Размерът на възнагражденията на членовете на съвета на директорите е определен в Договорите за възлагане на управление на „Пристанище Варна“ ЕАД, в съответствие с чл. 56 от ППЗПП и е обявен в публикуваните годишни отчети на дружеството.