Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
  • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Контакти

контакти

Варна 9000 пл. "Славейков" № 1
тел.: 052/ 69 2232
факс: 052/ 63 2953
headoffice@port-varna.bg

Петър Сеферов
Изпълнителен директор
тел.: 052/ 69 2232
факс: 052/ 63 2953
headoffice@port-varna.bg

Мариета Манолова
Финансов директор
тел.: 052/ 69 2402                                                                             m.manolova@port-varna.bg

Иван Янакиев
Директор направление "Експлоатация"
тел.: 052/ 69 2233
ianakiev@port-varna.bg

Николай Христов
Директор направление "Техническа дейност"
тел.: 052/ 69 2230
nikolai.hristov@port-varna.bg

Мариела Петкова
Административен директор
тел.: 052/ 69 2522
m.petkova@port-varna.bg

Костадин Димитров
Директор Пристанище Варна-Запад
тел.: 052/ 69 3261, факс. 052/ 69 3481
office@west.port-varna.bg 

Любомир Добрев                                                                                     Директор Пристанище Варна-Изток
тел.: 052/ 69 2231, факс 052/ 63 2188
ts-east@port-varna.bg

Галин Иванов
Ръководител отдел „Правен” 
тел.: 052/ 69 2235
givanov@port-varna.bg

Виолета Златкова
Ръководител „Финансово счетоводен отдел”
тел.: 052/ 69 2272
vzlatkova@port-varna.bg

Дарина Зикатанова
Ръководител отдел „Маркетинг”
тел.: 052/ 69 2550
darinaz@port-varna.bg

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на личните данни:
тел.: 052/ 69 2506
факс: 052/ 63 2953
headoffice@port-varna.bg
GDPR@port-varna.bg

КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ „ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА-ЗАПАД"

Деконтейнеризация и митнически проверки
тел.: 0883256428 (стифен стифадор)

Обработка на автомобили (контейнерни оператори)
тел.: 052/ 69 3029 (вход), тел. 052/ 69 3014, 69 3015 (изход)

Проверка Граничен инспекционен ветеринарен контрол (ГИВК)
тел.: 0883256425, 0883256427 (стифадор)

Стоковеди
от 08:00-16:00: тел. 052/ 69 3171
денонощно: тел. 052/ 69 3029, 69 3014, 69 3015

Корабна обработка
тел.: 0883256426 – организатор производство
тел.: 0883256424 – диспечери
тел.: 0883256427 – стифадор

Свързани институции

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
www.mtitc.government.bg

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
тел.: 02/ 807 99 99, факс: 02/ 807 99 66
тел.: 052/ 684 412, факс: 052/ 655 902
www.bgports.bg

Изпълнителна агенция "Морска администрация"
тел.: 02/ 930 0910, факс: 02/ 930 0920
тел.: 052/ 684 922, факс: 052/ 602 378
www.marad.bg