Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
  • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Течни химически товари

Течни химически товари

Течни химически товари

Този първи независим терминал за течни химически товари в Черноморския регион е построен през 2001 г. от смесеното дружество "Ойлтанкинг България" АД. Съобразен със всички екологични изисквания, обектът е разположен в близост до Корабно място № 2 на територията на пристанище Варна Запад. Оборудван е с модерно жп разтоварище, съоръжение за товарене на кораб и 3 резервоара за съхранение на сярна киселина, течни торове и други опасни товари.

Дължина на кея - 200 м
Макс. дълбочина – 10.10 м
Ж.п. коловози - 2
Ж.п. разтоварище, капацитет – 2 000 т/24 часа
Съоръжение за товарене на кораби, капацитет - 600 т/час
Резервоари - 3 бр., общ капацитет - 18 000 м3

Сода

Сода

Сода

Тежка и лека сода в насипно състояние, както и сода в торби или биг-бегси, формира една значителна и постоянна част от товарооборота на Пристанище Варна запад. Корабни места №7 и  №8 са специализирани и свързани с обработката на този товар.
Конвейерна система с дължина 1,5 км за товарене на насипна сода свързва директно завода-производител със застаналия на Корабно място №7 кораб.  На кея работят две претоварни машини, свързани с тази система и имат производителност по 400 т/час.
Разработената специализирана технология позволява, когато няма кораб, содата, постъпваща от завода, да се  концентрира, съхранявайки се в специализирания закрит склад. При необходимост, корабът може да се товари, както от товарния поток, идващ от завода, така и от складираното количество в склада.

Брой корабни места - 2
Дължина на кея - 363 м
Макс. дълбочина – 10,30 м
Претоварни машини -2 бр.
Брой кранове - 1

Цимент

Цимент

Цимент

Основните количества цимент се изнасят в насипен вид през Корабно място №10 (Варна Запад). Експедицията и товаренето се извършва с автоциментовози, които прехвърлят товара директно на кораб. Товаровместимостта на всеки от циментовозите е 35 т.

Брой кейови места - 2
Дължина на кея - 375 м
Макс. дълбочина – 10.50 м
Брой кранове - 2 (10 т)