Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
  • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

Документ

Документ

Документ Файл

Правилник за контролно-пропускателния режим в „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция за действия при издаване на различни видове пропуски за достъп до територията на „Пристанище Варна” ЕАД

Заявление за постоянни пропуски на външни лица  ( Приложение 1 )

Заявление за достъп на ППС, собственост на държавни институции и/или организации, извършващи дейност на територията на пристанището ( Приложение 7 )

Заявление за граждански услуги – еднократно влизане за леки и лекотоварни ППС на посетител (Приложение 6 )

Заявление за достъп до плавателни съдове за контролни, инспектиращи и други функции (Приложение 4)

Заявление за лица извършващи строително монтажни работи на територията на пристанището (Приложение 5 )

Инструкция за безопасно движение и дейност на ППС в „Пристанище Варна“ ЕАД

Инструкция по опазване на околната среда

Инструкция за дейността на външни фирми извършващи строително-монтажни работи (СМР) на територията на „Пристанище Варна“ ЕАД

Други документи

документ файл

PORT OF VARNA INFORMATION BOOK

TERMINAL INFORMATION BOOK, Varna East

TERMINAL INFORMATION BOOK, Varna West