Системно Съобщение
ala bala content na greshkata
 
 
  • dd.mm.yyyy
100 godini port varna

„Пристанище Варна” ЕАД е един от първите работодатели стартирали студентски практики по ОП „Развитие на човешките ресурси”

BG051PO001-3.3.07-0002, “Студентски практики”

5
7.2013

„Пристанище Варна” ЕАД сключи първият си договор с Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" по проект № BG051PO001-3.3.07-0002, “Студентски практики“ на Министерство на образованието и науката финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Повече информация за проекта тук

Първите ученически практики в Пристанище Варна по ОП “Развитие на човешките ресурси“

BG051PO001-3.3.07-0001, “Ученически практики”

5
7.2013

„Пристанище Варна“ ЕАД се включи в проект “Ученически практики“, BG051PO001-3.3.07-0001 на Министерство на образованието и науката финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси, съфинансиран от Европейския социален фонд. 

Повече информация за проекта тук

„Пристанище Варна” ЕАД сключи договор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0479-C0001

18
6.2013

Пристанище Варна” ЕАД сключи Договор №ESF-2303-03-02002 с Агенцията по заетостта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" съфинансирана от Европейския социален фонд, схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд", по проект № BG051PO001-2.3.03-0479-C0001 "По-добри условия на труд в „Пристанище Варна” ЕАД.

Повече информация за проекта тук