EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

СМР на обект: Проектиране и изграждане ТП 59 /пожарна/, Пристанище Варна - изток 

Изпращане на покана до определени лица,  съгл. чл. 191, ал. 1, т. 3 от Закона за обществени поръчки.

За оглед на обекта: Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/692-424, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

  • 21 юни 2016 г. - откриване на процедурата и изпращане на покани Заповед.
  • 28 юни 2016 г. - 16,00 ч. срок за представяне на оферти.
  • 29 юни -04 юли 2016 г. - заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти.
  • 04 юли 2016 г. - изпратени уведомления до участниците.
  • 05 юли 2016 г. - подписан договор.
 
 

в сила от 15 април 2016 г. 

 

в сила от 15 април 2016 г. 

 

Изпратени до Агенция по обществени поръчки на 18.01.2016 г. 

<<   <   20 21 22  >   >>