EN

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Архив


 

СМР на електрически инсталации за изграждане на обект: доставка и монтаж на табла НН. Изграждане на кабелно трасе и кабели НН, п 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9059158/28.11.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/69 24 24, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

Нивелация и повдигане стоманобетонова настилка 7 – 10 А к. м. до нормално експлоатационно ниво, пристанище Варна - запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9058050/01.11.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта - Зам.Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883 256 434, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

СМР на електрически инсталации в ТП 58 по изграждане на КРУ, пристанище Варна - изток 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9058268/07.11.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта - Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - изток, тел. 052/692-424, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 
 

Ремонт ГСМ и ПТО, пристанище Варна - запад 

Събиране на оферти с обява,  съгл. чл. 186 от Закона за обществени поръчки.

Идентификационен № 9057711/21.10.2016 г. в Агенцията по обществени поръчки.

Приложения:

 1. Обява.
 2. Техническа документация.
 3. Образци.
 4. Проект на договор.
За оглед на обекта: Ръководител отдел "ППИ", пристанище Варна - запад, тел. 0883/256-433, при спазване на изискванията за контрол на достъп в „Пристанище Варна“ ЕАД, за провеждане на оглед на стратегически обекти и необходими документи, както следва: 1.Документ за самоличност, 2.Конкретно пълномощно на лицето, като представител на кандидата за участие в процедурата.

Движение по процедурата:

 • 14 ноември 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 14 ноември 2016 г. - удължаване на срока за представяне на оферти, съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП: Публикувана информация в АОП.
 • 17 ноември 2016 г. - 14,00 ч. срок за представяне на оферти.
 • 18 - 28 ноември 2016 г. заседания на Комисията за получаване, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти (Протокол и приложения).
 • 28 ноември 2016 г. - изпратени електронни уведомления до участниците, съгл. ЗОП.
 • 09 декември 2016 г. - подписан договор №Д(И)-77-16 "Ремонт ГСМ и ПТО, пристанище Варна - запад".
 
<<   <   1 2 3  >   >>