EN

ЗА НАС

Ръководен състав


 

Съвет на директорите на Пристанище Варна ЕАД 

председател - Димитър Атанасов

заместник председател - Марио Желев

изпълнителен директор - Петър Сеферов

секретар